Logo

Våre tjenester

Solid maskinentreprenør
med bred kompetanse

Vi har en stor maskinpark og kan løse de fleste oppgaver på en rask og effektiv måte.

Gjennom mange år i bransjen har vi opparbeidet oss et godt omdømme. Glømmen entreprenør er ansett som en solid og effektiv samarbeidspartner blant små og store kunder.

Våre medarbeidere representerer bred kompetanse innen anleggsarbeid, og selskapet er godkjent for ansvarsrett i klasse 2 av Direktoratet for byggkvalitet.

Vi har utført arbeid for Statens vegvesen, fylkeskommunen, kommuner, næringsliv og privatpersoner, og disponerer en stor maskinpark med riktig utstyr til de fleste oppdrag.

Vi har utført arbeid for Statens vegvesen, fylkeskommunen, kommuner, næringsliv og privatpersoner, og disponerer en stor maskinpark med riktig utstyr til de fleste oppdrag.

Vi håndterer store og små transportoppdrag og komplette jobber med større boligfelt og tomter. Det være seg graving, massetransport, planering og installering av komplette VVA-anlegg.

Vi utfører også drift og vedlikehold av vei i distriktet, graving og grunnarbeid, drenering og vanntilførsel, erosjonskontroll og sikring av skråninger, snørydding og vintervedlikehold, og lignende.

Bunnsolid kvalitet fra grunnen av